Wymagane dokumenty – LFPK – Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych

Wymagane dokumenty

wadium

Wymagane dokumenty

Podstawowe dokumenty:
 • wniosek o poręczenie pakietu wadialnego (pdf) Pobierz plik
 • wniosek o poręczenie pakietu wadialnego (wersja edytowalna) Pobierz plik
 • oświadczenie majątkowe Wnioskodawcy/ Poręczyciela (pdf) Pobierz plik
 • oświadczenie majątkowe Wnioskodawcy/ Poręczyciela (wersja edytowalna) Pobierz plik
 • informacja o kontrahentach Pobierz plik
 • elementy sprawozdań finansowych Pobierz plik
 • klauzula informacyjna

 Pozostałe dokumenty:
  • dokumenty rejestrowe
  • dokumenty dotyczące sytuacji finansowej:
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami oraz zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłatach na ubezpieczenie społeczne (nie starsze niż 1 miesiąc)
 • umowy: kserokopia lub projekt umowy, której ma dotyczyć poręczenie
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z ofertą przetargową

 

Szczegółowe informacje na temat zasad dot. poręczeń wadialnych znajdują się w Regulaminie udzielania poręczeń wadialnych.