Kto może uzyskać poręczenie

Poręczamy dla przedsiębiorstw, które:wadium

  1. posiadają statut mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa
  2. posiadają siedzibę lub główne miejsce wykonywania działalności na terenie województwa lubuskiego potwierdzone dokumentacją albo prowadzą inwestycję na tym terenie,
  3. prowadzą działalność gospodarczą co najmniej 6 miesięcy,
  4. biorą udział w postępowaniu przetargowym w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych i są zobligowane do wniesienia wadium,
  5. nie posiadają zaległości w stosunku do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  6. złożą wniosek o poręczenie wadium wraz opłatą za rozpatrzenie wniosku oraz załącznikami,
  7. złożą niezbędną do oceny wniosku dokumentację m.in. zawierającą informacje dotyczące przetargu, w którym zamierza uczestniczyć jak również o dotychczas wygranych przetargach i realizacji wynikających z nich kontraktów.