Kto może uzyskać poręczenie

Poręczamy dla przedsiębiorstw, które:wadium

  1. posiadają statut mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa
  2. mają siedzibę lub oddział na terenie województwa lubuskiego oraz dla innych MSP, jeżeli ubiegają się o uzyskanie poręczenia zapłaty wadium w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego organizowanego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przez zamawiającego mającego siedzibę na terenie województwa lubuskiego,
  3. biorą udział w postępowaniu przetargowym w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych i są zobligowane do wniesienia wadium,
  4. nie posiadają zaległości w stosunku do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  5. złożą wniosek o poręczenie wadium wraz opłatą za rozpatrzenie wniosku oraz załącznikami,
  6. złożą niezbędną do oceny wniosku dokumentację m.in. zawierającą informacje dotyczące przetargu, w którym zamierza uczestniczyć jak również o dotychczas wygranych przetargach i realizacji wynikających z nich kontraktów.

Szczegółowe informacje na temat zasad dot. poręczeń wadialnych znajdują się w Regulaminie udzielania poręczeń wadialnych.