Warunki poręczenia

wadiumLFPK Sp. z o.o. udziela poręczeń do 100% wartości wadium.

Pakiet wadialny

  • Pakiet wadialny jest udzielany na okres 12 miesięcy.
  • Kwota pakietu nie może przekroczyć 800.000,00 zł.

Indywidualne wadium

  • Maksymalna kwota w ramach pakietu wadialnego jednostkowego poręczenia  nie może przekroczyć 300.000,00 zł.
  • Suma aktywnych poręczeń w ramach pakietu wadianego nie moze być wyższa niż 400.000,00 zł.
  • Poręczenie jest udzielane na czas określony wskazany w warunkach przetargu, ale nie dłuższy niż 90 dni.

 

Szczegółowe informacje na temat zasad dot. poręczeń wadialnych znajdują się w Regulaminie udzielania poręczeń wadialnych.