Władze spółki – LFPK – Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych

Władze spółki

Zarząd LFPK Sp. z o.o.

Marek Osocki – Prezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej LFPK Sp. z o.o.:

  1. Jan Sikora – Przewodniczący Rady Nadzorczej – przedstawiciel Województwa Lubuskiego
  2. Karina Kolasa –  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
  3. Marek Laskowski – Członek Rady Nadzorczej – przedstawiciel Województwa Lubuskiego