Władze spółki

Zarząd LFPK Sp. z o.o.

Łukasz Pabierowski – Prezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej LFPK Sp. z o.o.:

  1. Piotr Kułyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej, przedstawiciel Województwa Lubuskiego
  2. Agnieszka Witecka – Majerczyk – Członek Rady Nadzorczej, przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,
  3. Zbigniew Plebański – Członek Rady Nadzorczej, przedstawiciel Województwa Lubuskiego,
  4. Sławomir Kotylak – Członek Rady Nadzorczej, przedstawiciel Województwa Lubuskiego.