Władze spółki – LFPK – Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych

Władze spółki

Zarząd LFPK Sp. z o.o.

Waldemar Motyka – Prezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej LFPK Sp. z o.o.:

  1. Jan Sikora – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Tymon Ostrouch – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  3. Daria Morawska – Członek Rady Nadzorczej