Władze spółki – LFPK – Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych

Władze spółki

Zarząd LFPK Sp. z o.o.

Waldemar Motyka – Prezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej LFPK Sp. z o.o.:

  1. Piotr Kułyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej – przedstawiciel Województwa Lubuskiego
  2. Michał Więcławski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
  3. Beata Gandecka– Członek Rady Nadzorczej – przedstawiciel Województwa Lubuskiego