Cennik – LFPK – Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych

Cennik

Cennik

Opłata za rozpatrzenie wniosku indywidualnego poręczenia zapłaty wadium 0 zł
Prowizja za udzielenie pakietu wadialnego dla nowych klientów   0 zł

odnowienie pakietu     100 zł

Prowizja za indywidualne poręczenie zapłaty wadium w ramach przyznanego pakietu

0,5% wartości poręczenia zapłaty wadium  na okres do 30 dni (nie mniej niż 100 zł)

1,0% wartości poręczenia zapłaty wadium  na okres do 60 dni (nie mniej niż 150 zł)

1,5% wartości poręczenia zapłaty wadium  na okres do 90 dni (nie mniej niż 200 zł)

Wszystkie opłaty i prowizje z tytułu poręczeń są pobierane jednorazowo za cały okres obowiązywania poręczenia.

 

Do końca 2021 r. indywidualne poręczenia wadium w PROMOCJI za 1 zł. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.