Cennik

Cennik

Opłata za rozpatrzenie wniosku 0 zł
Prowizja za udzielenie pakietu wadialnego 0 zł
Prowizja za indywidualne poręczenie w ramach przyznanego pakietu

0,5% wartości poręczenia zapłaty wadium  na okres do 30 dni (min. 50 zł)

1,0% wartości poręczenia zapłaty wadium  na okres do 90 dni (min. 100 zł)