Działalność – LFPK – Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych

Działalność

LFPK udziela poręczeń na zabezpieczenie kredytów, pożyczek, leasingów i zapłaty wadium dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Poręczenia do kredytów, pożyczek i leasingów są udzielane na rzecz klientów Instytucji finansowych współpracujących z LFPK, z którymi podpisane zostały umowy o współpracy.

Fundusz poręcza zarówno kredyty i pożyczki obrotowe oraz inwestycyjne, w tym kredyty przeznaczane na inwestycje finansowane z udziałem środków unijnych. Oferta funduszu skierowana jest także do leasingów operacyjnych, finansowych i zwrotnych.

Najnowszym produktem jest poręczenie zapłaty wadium, wymaganego przez Zamawiającego w postępowaniach przetargowych ogłaszanych na zasadach Ustawy  Prawo zamówień publicznych.

LFPK w liczbach:

wartość kapitału poręczeniowego 47,1 mln zł
ilość udzielonych poręczeń od początku istnienia 3606
wartość udzielonych poręczeń od początku istnienia 448,2 mln zł

Dane na 31.12.2020 r.