Działalność – LFPK – Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych

Działalność

LFPK udziela poręczeń na zabezpieczenie kredytów, pożyczek, leasingów,  zapłaty wadium oraz należytego wykonania umowy i rękojmi za wady/ gwarancji dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Poręczenia do kredytów, pożyczek i leasingów są udzielane na rzecz klientów Instytucji finansowych współpracujących z LFPK, z którymi podpisane zostały umowy o współpracy.

Fundusz poręcza zarówno kredyty i pożyczki obrotowe oraz inwestycyjne, w tym kredyty przeznaczane na inwestycje finansowane z udziałem środków unijnych. Oferta funduszu skierowana jest także do leasingów operacyjnych, finansowych i zwrotnych.

Najnowszymi produktami są poręczenia zapłaty wadium oraz należytego wykonania umowy oraz rękojmi za wady/ gwarancji, wymagane przez Zamawiającego w postępowaniach przetargowych.

LFPK w liczbach:

wartość kapitału poręczeniowego 41 mln zł
ilość udzielonych poręczeń od początku istnienia 4402
wartość udzielonych poręczeń od początku istnienia 519 mln zł

Dane na 31.12.2023 r.