Warunki poręczenia – LFPK – Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych

Warunki poręczenia

LFPK Sp. z o.o. udziela poręczeń należytego wykonania umowy oraz rękojmi za wady w ramach pakietu.

Pakiet poręczenia należytego wykonania umowy oraz rękojmi za wady

  • Pakiet jest udzielany na okres 12 miesięcy.
  • Kwota pakietu nie może przekroczyć 1.500.000,00 zł.
  • Jeden przedsiębiorca może posiadać tylko jeden pakiet.

Pojedyncze poręczenia

  • Maksymalna kwota w ramach pakietu pojedynczego poręczenia  nie może przekroczyć 1.000.000,00 zł.
  • Suma aktywnych poręczeń w ramach pakietu wadialnego nie może być wyższa niż 700.000,00 zł.
  • Poręczenie należytego wykonania umowy oraz rękojmi za wady jest udzielane na czas określony wskazany w kontrakcie, ale nie dłuższy niż 132 miesiące.

Szczegółowe informacje na temat zasad dot. poręczeń należytego wykonania umowy oraz rękojmi za wady znajdują się w Regulaminie.

Cennik produktu jest dostępny w siedzibie LFPK Sp. z o.o. lub pod numerem telefonu 68 320 03 73.