Udziałowcy – LFPK – Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych

Udziałowcy

Udziałowcami LFPK Sp. z o.o. są:

Województwo Lubuskie – www.lubuskie.pl