Wymagane dokumenty – LFPK – Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

Podstawowe dokumenty:
  • Wniosek o poręczenie pakietu należytego wykonania umowy/ rękojmi za wady
  • Oświadczenie majątkowe Wnioskodawcy/ Poręczyciela  
  • Oświadczenie o zgodności danych
  • Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MSP
  • Wniosek o pojedyncze poręczenie NWU

 

Szczegółowe informacje na temat zasad dot. poręczeń należytego wykonania umowy oraz rękojmi za wady znajdują się w Regulaminie.