PROMOCJE

!!! PROMOCJE!!!

W całym 2019 r. Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych nie pobiera opłat za rozpatrzenie wniosku.

Trwa promocja Poręczeń za 0 zł do kredytów i pożyczek obrotowych udzielanych w ramach pomocy de minimis. Więcej informacji w zakładce Oferta LFPK.