PROMOCJE

!!! PROMOCJE!!!

W całym 2020 r. Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych nie pobiera opłat za rozpatrzenie wniosków o poręczenie.