PROMOCJE – LFPK – Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych

PROMOCJE

Świąteczna promocja

“Poręczenia transakcji leasingowych na Święta za 100 zł”

Do 31 grudnia 2021 r. lubuscy przedsiębiorcy mogą skorzystać ze świątecznej promocji “Poręczenia transakcji leasingowych na Święta za 100 zł”.

Szczegóły promocji:

 • tylko 100 zł za każdą rozpoczętą kwotę 100.000 zł i za każdy rozpoczęty 12-miesieczny okres poręczenia
 • maksymalna kwota jednostkowego poręczenia w ramach promocji to  1.000.000 zł i nie więcej  niż 80% wartości finansowania.
 • zabezpieczeniem poręczenia jest weksle in blanco z ewentualnym awalem

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie LFPK Sp. z o.o. lub telefonicznie.

 

Jesienne promocje

“Poręczenia kredytów i pożyczek za 100 zł”

Od 01 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. lubuscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z jesiennej promocji “Poręczenia za 100 zł”.  Poręczenia te zabezpieczają zarówno kredyty i pożyczki obrotowe jak i inwestycyjne.

Szczegóły promocji:

 • tylko 100 zł za każdą rozpoczętą kwotę 100.000 zł i za każdy rozpoczęty 12-miesieczny okres poręczenia
 • maksymalna kwota poręczenia w ramach promocji to  800.000 zł do kredytu/pożyczki obrotowej
 • maksymalna kwota poręczenia w ramach promocji to  2.000.000 zł do kredytu/pożyczki inwestycyjnej
 • zabezpieczeniem poręczenia jest weksle in blanco z ewentualnym awalem

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie LFPK Sp. z o.o. lub telefonicznie.

 

“Poręczenia wadium indywidualnego za 1 zł”

Od 01 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. lubuscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z jesiennej promocji “Poręczenia wadium indywidualnego za 1 zł”.

Szczegóły promocji:

 • wszystkie indywidualne poręczenia wadium otrzymacie Państwo za 1 zł.
 • okres poręczenia nie może być dłuższy niż 3 miesiące
 • prowizja jest pobierana jednorazowo za cały okres poręczenia
 • jednostkowe poręczenie nie może przekroczyć 100% wadium.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie LFPK Sp. z o.o. lub telefonicznie.

 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty