PROMOCJE

!!! PROMOCJE!!!

W całym 2019 r. Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych nie pobiera opłat za rozpatrzenie wniosku.

Do końca grudnia b.r. lubuscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z promocyjnej oferty LFPK „Poręczenia za 100 zł”. Poręczenia te  są zabezpieczeniem kredytów i pożyczek zarówno obrotowych jak i inwestycyjnych. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 68 323 96 00.