PROMOCJE

!!! PROMOCJA!!!

 

W całym 2018 r.

Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych

nie pobiera opłat za rozpatrzenie wniosku.