Strefa Klienta – LFPK – Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych

Strefa Klienta

Poręczenia kredytów i pożyczek standardowych

Poręczenia kredytów i pożyczek w ramach pomocy de minimis

Poręczenia leasingów

Poręczenia zapłaty wadium

Poręczenia należytego wykonania umowy oraz rękojmi za wady

Poręczenia pożyczek dla Agencji Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze (Lubuski Fundusz Pożyczkowy)