Strefa Klienta – LFPK – Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych

Strefa Klienta

Poręczenia kredytów i pożyczek standardowych

Poręczenia kredytów i pożyczek w ramach pomocy de minimis

Poręczenia leasingów

Poręczenia zapłaty wadium

Poręczenia kredytów i pożyczek w ramach pomocy przeciwdziałaniu skutkom epidemii COVID-19