Poręczenia należytego wykonania umowy – LFPK – Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych

Poręczenia należytego wykonania umowy

Zabezpieczenie umowy z Zamawiającym w formie PORĘCZENIA

  • Poręczenie jest formą bezgotówkowego wniesienia zabezpieczenia do umowy z Zamawiającym, zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
  • Poręczenie należytego wykonania umowy oraz rękojmi za wady jest alternatywą dla zabezpieczenia wnoszonego w formie gotówkowej oraz dla gwarancji oferowanych przez firmy ubezpieczeniowe i banki.

 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PORĘCZENIA

  • brak konieczności angażowania środków własnych w zabezpieczenie transakcji,
  • wzmocnienie wiarygodności i pozycji przedsiębiorcy,
  • zabezpieczenie płatności,
  • możliwość przystąpienia do wielu przetargów jednocześnie,
  • poręczenia wystawiane zarówno w formie elektronicznej oraz pisemnej,
  • profesjonalna oraz kompleksowa obsługa i oszczędność czasu przedsiębiorcy.

 

CO NAS WYRÓŻNIA

  • konkurencyjne stawki prowizyjne
  • krótkie terminy rozpatrywania wniosku (do 3 dni)