O FUNDUSZU – LFPK – Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych

O FUNDUSZU

Witamy na stronie
Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych powstał w Zielonej Górze w 2002 roku z inicjatywy Sejmiku Województwa Lubuskiego. Celem jego powołania było ożywienie działalności podmiotów gospodarczych działających na terenie województwa lubuskiego poprzez udzielanie poręczeń  zabezpieczających zwrot produktów finansowych (kredytów, pożyczek, leasingów) dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw a także poręczeń zapłaty wadium i należytego wykonania umowy oraz rękojmi za wady dla przedsiębiorców startujących w przetargach w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych.

Obecnie Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych dysponuje kapitałem poręczeniowym w wysokości 41 mln zł a w ogólnopolskim ratingu funduszy poręczeniowych, nadawanym przez Agencję Ratingową EuroRating uzyskał klasę A (z perspektywą stabilną), co potwierdza otrzymany rating.

LFPK udziela poręczeń na zabezpieczenie kredytów, pożyczek, leasingów,  wadiów i należytego wykonania umowy oraz rękojmi za wady dedykowanych  dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców województwa lubuskiego. Poręcza zarówno kredyty/ pożyczki obrotowe jak i inwestycyjne, w tym przeznaczane na inwestycje finansowane z udziałem środków unijnych oraz leasingi operacyjne, finansowe i zwrotne.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119) – dalej RODO informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Kupieckiej 32 B, 65-058 Zielona Góra. W celu uzyskania informacji prosimy o zapoznanie się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ.