O FUNDUSZU

Witamy na stronie
Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych powstał w Zielonej Górze w 2002 roku z inicjatywy Sejmiku Województwa Lubuskiego.Celem jego powołania było ożywienie działalności podmiotów gospodarczych działających na terenie Województwa Lubuskiego poprzez udzielanie poręczeń zabezpieczających zwrot produktów finansowych (kredytów, pożyczek, leasingów, wadiów) oferowanych przez Instytucje Finansowe Współpracujące z LFPK dla przedsiębiorców.

Obecnie Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych dysponuje kapitałem poręczeniowym w wysokości 47 mln zł a w ogólnopolskim ratingu funduszy poręczeniowych, nadawanym przez Agencję Ratingową EuroRating uzyskał klasę A- (z perspektywą stabilną), co potwierdza otrzymany rating.

LFPK udziela poręczeń na zabezpieczenie kredytów, pożyczek, leasingów i wadiów dedykowanych  dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców województwa lubuskiego. Poręcza zarówno kredyty/ pożyczki obrotowe jak i inwestycyjne, w tym przeznaczane na inwestycje finansowane z udziałem środków unijnych oraz leasingi operacyjne, finansowe i zwrotne.