Misja – LFPK – Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych

Misja

Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych powstał w Zielonej Górze w 2002 roku z inicjatywy Sejmiku Województwa Lubuskiego. Celem jego powołania było ożywienie działalności podmiotów gospodarczych działających na terenie województwa lubuskiego poprzez udzielanie poręczeń  zabezpieczających zwrot produktów finansowych (kredytów, pożyczek, leasingów) dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw a także poręczeń zapłaty wadium dla przedsiębiorców startujących w przetargach w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych.