Poręczenia kredytów i pożyczek standardowych – LFPK – Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych

Poręczenia kredytów i pożyczek standardowych

  1. Wniosek o udzielenie poręczenia kredytu/pożyczki Pobierz plik
  2. Oświadczenie majątkowe Wnioskodawcy/ Poręczyciela Pobierz plik      1474484432_word
  3. Regulamin udzielania poręczeń kredytów/ pożyczek przez LFPK Pobierz plik
  4. Oświadczenia  – załączniki składane do wniosku o poręczenie w zależności od formy prawnej Wnioskodawcy:
    a) Spółki osobowe (spółki jawne, komandytowe, partnerskie):  Oświadczenie wspólników Pobierz plik
    b) Spółki kapitałowe (spółki z o.o., akcyjne): Oświadczenie członków organów zarządzających Pobierz plik
  5. Wzór weksla własnego in blanco Pobierz plik