Poręczenia kredytów i pożyczek standardowych

  1. Wniosek o udzielenie poręczenia kredytu/pożyczki Pobierz plik
  2. Upoważnienie 
  3. Oświadczenie majątkowe Wnioskodawcy/ Poręczyciela Pobierz plik      1474484432_word
  4. Regulamin udzielania poręczeń kredytów/ pożyczek przez LFPK Pobierz plik
  5. Oświadczenia  – załączniki składane do wniosku o poręczenie w zależności od formy prawnej Wnioskodawcy:
   a) Spółki osobowe (spółki jawne, komandytowe, partnerskie):  Oświadczenie wspólników Pobierz plik
   b) Spółki kapitałowe (spółki z o.o., akcyjne): Oświadczenie członków organów zarządzających Pobierz plik
  6. Wzór weksla własnego in blanco Pobierz plik