Poręczenia leasingów – LFPK – Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych

Poręczenia leasingów

  1. Wniosek o udzielenie poręczenia leasingu Pobierz plik
  2. Oświadczenie majątkowe Wnioskodawcy/ Poręczyciela Pobierz plikPobierz plik
  3. Klauzula informacyjna 
  4. Warunki udzielania poręczeń leasingów przez LFPK Pobierz plik
  5. Wniosek o udzielenie pomocy de minimis wraz z załącznikami Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik  (tylko dla Klientów, którzy mogą skorzystać z poręczeń w ramach pomocy de minimis)