Poręczenia kredytów i pożyczek dla Agencji Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze – LFPK – Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych

Poręczenia kredytów i pożyczek dla Agencji Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze

  1. Wniosek o udzielenie poręczenia pożyczki
  2. Oświadczenie majątkowe Wnioskodawcy/ Poręczyciela/ Wspólników
  3. Struktura należności i zobowiązań
  4. Regulamin udzielania poręczeń kredytów/ pożyczek przez LFPK
  5. Oświadczenia  – załączniki składane do wniosku o poręczenie w zależności od formy prawnej Wnioskodawcy:
   a) Spółki osobowe (spółki jawne, komandytowe, partnerskie):  Oświadczenie wspólników
   b) Spółki kapitałowe (spółki z o.o., akcyjne): Oświadczenie członków organów zarządzających