Monitorowanie poręczeń

  1. Wzór miesięcznego sprawozdania dla LFPK Pobierz plik
  2. Wzór oświadczenia o wygaśnięciu roszczeń dla LFPK Pobierz plik