Maj

18 maja 2017

Nowy Rating LFPK w 2017 r.

W związku z przeprowadzoną weryfikacją ratingu kredytowego nadanego LFPK w dniu 12.05.2017 r. Agencja Eurorating z Warszawy podtrzymała ocenę wiarygodności funduszu na niezmienionym poziomie A- oceniając ryzyko […]