Nowy Rating LFPK w 2017 r. – LFPK – Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych

Nowy Rating LFPK w 2017 r.

W związku z przeprowadzoną weryfikacją ratingu kredytowego nadanego LFPK w dniu 12.05.2017 r. Agencja Eurorating z Warszawy podtrzymała ocenę wiarygodności funduszu na niezmienionym poziomie A- oceniając ryzyko kredytowe jako niskie. Perspektywa ratingu jest stabilna. Raport do pobrania.