Zapytanie ofertowe – LFPK – Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe w zakresie obsługi informatyczno-sprzętowej

Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. zaprasza do przedstawiania ofert w zakresie obsługi informatyczno-sprzętowej Spółki.

Zakres obsługi:

  • Nadzór i konserwacja bieżącej sieci, sprzętu komputerowego i oprogramowania.
  • Identyfikacja przyczyn awarii sieci, sprzętu komputerowego oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu oprogramowania.
  • Naprawy uszkodzonego sprzętu komputerowego oraz sieci.
  • Doradztwo w zakresie koniecznych zmian, uzupełnień sprzętu komputerowego, sieci i oprogramowania.
  • Prowadzenie archiwizacji w systemie plików.
  • Udzielanie bieżących konsultacji w zakresie sprzętu komputerowego, oprogramowania i sieci.

Okres obsługi: od 01 czerwca 2017 r. na czas nieokreślony.

Oferty należy dostarczyć do siedziby LFPK sp. z o.o. na ul. Kupiecką 32b w Zielonej Górze lub przesłać pocztą elektroniczną na adres email spółki:  lfpk@lfpk.pl

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 68 3239600

Termin przesyłania ofert:  do 25 maja 2017 r.