Zapytanie ofertowe – LFPK – Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe w zakresie przygotowania i wdrożenia niezbędnych zmian związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony danych osobowych

Zarząd Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.:

Przygotowanie i wdrożenie niezbędnych zmian w LFPK Sp. z o.o. związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „UODO” oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” i innymi obowiązującymi przepisami prawa.

.

Termin realizacji zamówienia: od 12 marca 2018 r. do 31 czerwca 2018 r.

Ofertę należy złożyć w kopercie, przesłać listownie, przekazać w formie faxu lub email na adres lfpk@lfpk.pl, do siedziby LFPK Sp. z o.o.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 68 323 96 00.

Termin przesyłania ofert:  do 09 marca 2018 r. do godziny 15:00.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3