Z myślą o firmowych inwestycjach MSP – LFPK – Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych

Z myślą o firmowych inwestycjach MSP

Przeważającą większość przedsiębiorstw w Polsce stanowią mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Inwestowanie w ich powstawanie oraz rozwój ma zatem znaczący wpływ na ten sektor gospodarki. MSP poszukują różnych źródeł finansowania oraz partnerów biznesowych, którzy pomogą im w firmowych inwestycjach. O tym więcej w artykule Gazety Lubuskiej.