Wydłużenie okresu obowiązywania poręczeń

Mając na uwadze Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. wprowadza możliwość wydłużenia okresu obowiązywania udzielonych już poręczeń dla MŚP w celu przeciwdziałania gospodarczym skutkom epidemii. Okres poręczenia może być wydłużony maksymalnie o 6 miesięcy. Podstawą do zmiany warunków udzielonego poręczenia jest złożenie, za pośrednictwem Instytucji Finansowej, w której został udzielony kredyt/ pożyczka, stosownego wniosku (do pobrania). Wydłużenie okresu jest bezpłatne.