Współpraca z niemieckim kontrahentem – LFPK – Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych

Współpraca z niemieckim kontrahentem

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej zaprasza 26 kwietnia do udziału w szkoleniu nt.: „Rynek niemiecki – prawne aspekty współpracy gospodarczej z niemieckim kontrahentem”.

Program szkolenia:

12.15 – 12.30 Rejestracja uczestników.

12.30 – 12.45 Powitanie uczestników, rozpoczęcie szkolenia.

12.45 – 13.45 Prawne i praktyczne aspekty zawierania umów z kontrahentami z Niemiec

  • Sprawdzenie kontrahenta.
  • Istotne elementy zawierania umów.
  • Błędy i pułapki przy zawieraniu umów.

13.45 – 14.00 Przerwa kawowa

14.00 – 15.30 Windykacja roszczeń

  • Terminy przedawnień.
  • Pozasądowe i sądowe ściąganie roszczeń.
  • Europejskie instrumenty ściągania roszczeń
  • Egzekucja.
  • Europejski nakaz zajęcia rachunku bankowego.

Udział w szkoleniu można potwierdzić poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres mailowy m.przadka@opzl.pl.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stornie OPZL.