Vademecum ochrony danych osobowych

19 kwietnia 2018 r. Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej wraz z Polską Fundacją Przedsiębiorczości zaprasza na szkolenie z zakresu aspektów prawnych w związku z RODO.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi regulacjami prawnymi. RODO tj. Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych wprowadza od dnia 25 maja 2018r. szereg nowych wymagań oraz obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych i stawia ogrom wyzwań zarówno dla sektora administracji publicznej, jak i dla przedsiębiorców. Celem oferowanego szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z nowymi regulacjami i nowymi obowiązkami, a także przekazanie praktycznych wskazówek w zakresie wprowadzenia nowych wymogów w przedsiębiorstwie. Prawidłowe stosowanie przepisów pozwoli uniknąć nowego instrumentu przewidzianego prawem tj. kar finansowych.

Szkolenie jest bezpłatne.

Więcej informacji można zdobyć na stronie OPZL.