Nowy rating LFPK – lipiec 2021 r. – LFPK – Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych

Nowy rating LFPK – lipiec 2021 r.

Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. jest co roku oceniany  przez Agencję Ratingową Eurorating Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie*.

Od kilku lat  ocena funduszu jest na poziomie inwestycyjnym A-, co oznacza niski poziom ryzyka kredytowego, wysoką wiarygodność finansową i zdolność do obsługi zobowiązań oraz przeciętną odporność na wpływ niekorzystnych warunków gospodarczych utrzymujących się przez dłuższy czas.

Na dzień 14.07.2021 r. klasa ratingowa nie zmieniła się i określono ją na  A- (z perspektywą stabilną). Aktualny rating LFPK można pobrać ze strony Agencji EuroRating.

*EuroRating Sp. z o.o. jest formalnie zarejestrowana jako agencja ratingowa w Unii Europejskiej (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych) i podlega bezpośredniemu nadzorowi Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.