Nowy rating LFPK – lipiec 2022 r. – LFPK – Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych

Nowy rating LFPK – lipiec 2022 r.

Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. po raz kolejny został oceniony przez Agencję Ratingową Eurorating Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie*.

Od kilku lat  ocena funduszu była na poziomie inwestycyjnym A-. Na dzień 08.07.2022 r. klasę ratingową określono na  A (z perspektywą stabilną), co oznacza niski poziom ryzyka kredytowego, wysoką wiarygodność finansową i zdolność do obsługi zobowiązań oraz przeciętną odporność na wpływ niekorzystnych warunków gospodarczych utrzymujących się przez dłuższy czas. Aktualny rating LFPK można pobrać ze strony Agencji EuroRating.

*EuroRating Sp. z o.o. jest formalnie zarejestrowana jako agencja ratingowa w Unii Europejskiej (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych) i podlega bezpośredniemu nadzorowi Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.