Poręczenia zapłaty wadium

Dla wszystkich lubuskich firm, które biorą udział w przetargach publicznych w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych, LFPK oferuje poręczenia zapłaty wadium. Szczegóły oferty znajdują się w zakładce Poręczenia.