Poręczenia kredytów inwestycyjnych i leasingów bez żadnych opłat i prowizji – LFPK – Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych

Poręczenia kredytów inwestycyjnych i leasingów bez żadnych opłat i prowizji

Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych posiada w swojej ofercie poręczenia, które są dla MSP zupełnie bezpłatne. LFPK nie pobiera żadnej opłaty, ani z tytułu rozpatrzenia wniosku o poręczenie, ani prowizji. Procedura poręczenia jest taka sama jak przy poręczeniach standardowych a Przedsiębiorca za pośrednictwem Instytucji Finansowej, w której ubiega się o kredyt lub leasing, składa do LFPK wniosek o poręczenie wraz z odpowiednimi załącznikami. Dokumenty te są dostępne w zakładce Dokumenty do pobrania.

 

Oto wybrane szczegóły oferty:

  • Poręczenia są dedykowane do kredytów i pożyczek inwestycyjnych oraz leasingów operacyjnych i finansowych.
  • Poręczenia te są udzielane w ramach pomocy de minimis (wartość tej pomocy wynosi 13,33% wartości udzielonego poręczenia).
  • Wyłączone z możliwości uzyskania takiego poręczenia są firmy z sektorów wyłączonych z pomocy de minimis tj: rybołówstwo, górnictwo węgla, rolnictwo, jak również firmy transportowe, które chciałyby sfinansować zakup z kredytu czy leasingować środki transportu drogowego.
  • Maksymalne poręczenie ” za 0 zł” to 600.000 zł.
  • Poręczenia udzielane są na okres maksymalnie 60 miesięcy.
  • W przypadku poręczeń kredytów i pożyczek inwestycyjnych nie mogą one przekroczyć 60% kapitału, a w przypadku leasingu 80% wartości finansowania.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do siedziby LFPK lub kontaktu telefonicznego.

 

 

59771434b2ea5_o