Nowy Rating LFPK w 2016 r. – LFPK – Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych

Nowy Rating LFPK w 2016 r.

W związku z przeprowadzoną weryfikacją ratingu kredytowego nadanego LFPK w dniu 11.02.2016 r. Agencja Eurorating z Warszawy podtrzymała ocenę wiarygodności funduszu na niezmienionym poziomie A- oceniając ryzyko kredytowe jako niskie. Perspektywa ratingu jest stabilna.