Konferencja pt. “Możliwości biznesowe związane z populacją osób starszych zagrożonych wykluczeniem: Instrumenty i narzędzia polityki” – LFPK – Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych

Konferencja pt. “Możliwości biznesowe związane z populacją osób starszych zagrożonych wykluczeniem: Instrumenty i narzędzia polityki”

24 października 2019 r. uczestniczyliśmy w międzynarodowej konferencji organizowanej przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze, poświęconej ważnej w dzisiejszych czasach Silver Economy pt. “Możliwości biznesowe związane z populacją osób starszych zagrożonych wykluczeniem: Instrumenty i narzędzia polityki”

Obraz może zawierać: 1 osoba, stoi i w budynku