Konferencja “Nowe otwarcie 2021-2027” – LFPK – Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych

Konferencja “Nowe otwarcie 2021-2027”

06 września 2018 r. mieliśmy przyjemność uczestniczyć na Uniwersytecie Zielonogórskim w Konferencji “Nowe otwarcie 2021-2027”  ze specjalnym udziałem Pana Christophera Todda – Dyrektora Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej. Konferencję otworzyła Marszałek Województwa Lubuskiego Pani Elżbieta Anna Polak. Wśród prelegentów byli także Pan Waldemar Sługocki – Senator RP, Zastępca Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Pan Tomasz Kot – Zastępca Dyrektora Departamentu Strategi rozwoju w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Konferencja skierowana do lubuskich przedsiębiorców, przedstawicieli JST i instytucji otoczenia biznesu, objęła tematyką propozycję Komisji Europejskiej dla Polityki Spójności w okresie 2021-2027, jej kształtu i wytycznych. Część merytoryczną zakończyła debata tematyczna z udziałem: Elżbiety Anny Polak, Christophera Todda, Waldemara Sługockiego i Tomasza Kota.