Poręczenia kredytów i pożyczek – pomoc COVID-19 – LFPK – Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych

Poręczenia kredytów i pożyczek – pomoc COVID-19

Mając na uwadze Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. wprowadza możliwość wydłużenia okresu obowiązywania udzielonych już poręczeń dla MŚP w celu przeciwdziałania gospodarczym skutkom epidemii. Okres poręczenia może być wydłużony maksymalnie o 6 miesięcy. Podstawą do zmiany warunków udzielonego poręczenia jest złożenie, za pośrednictwem Instytucji Finansowej, w której został udzielony kredyt/ pożyczka, poniższego wniosku o zmianę warunków poręczenia oraz Wniosku o udzielenie pomocy de minimis wraz z załącznikami. Wydłużenie okresu jest bezpłatne.

 

Wniosek o zmianę warunków poręczenia kredytu/pożyczki w ramach przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19 Pobierz plik Pobierz plik

Wniosek o udzielenie pomocy de minimis wraz z załącznikami Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik